Catalogus
Watermeters / energiemeters
Afsluiters / kranen
Terugstroombeveiligingen
Watertechniek
Flexibele aansluitslangen
Sanitairtechniek
 

Algemene voorwaarden

Algemeen

Door gebruik te maken van de website van Raminex International B.V. (hierna aangeduid als "Raminex"), gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.


Inhoud website

De informatie op de pagina's van deze Raminex website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Raminex website correct en up-to-date is en blijft, kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid, de juistheid of de volledigheid ervan. Meer in het bijzonder kan Raminex niet garanderen of aangeven dat de informatie die via deze Raminex website wordt gepubliceerd, bruikbaar is voor alle locaties, noch dat de transacties, veiligheidsvoorzieningen, producten, gereedschappen en services die op deze Raminex website worden besproken, beschikbaar of geschikt zijn voor verkoop of gebruik in alle jurisdicties of tegenhangers daarvan. De gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan alle lokale wetgevingen en voorschriften.

Raminex, noch haar dochtermaatschappijen of andere aan Raminex gelieerde ondernemingen, noch haar directie, werknemers of toezichthouders, zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade, verlies of kosten, ten gevolge van het bezoeken of het gebruiken van (de informatie op) de Raminex website of aan deze website gekoppelde sites.

Raminex behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties op de Raminex website aan te brengen.


Handelsmerken en copyright

De informatie die op de Raminex website wordt weergegeven - inclusief redactieteksten, informatieve teksten, foto's, illustraties, artwork en andere grafische materialen, namen, merken, geluiden, software en andere materialen - is eigendom van Raminex of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze informatie slechts mag worden weergegeven of afgedrukt voor uw eigen, niet-commerciŽle gebruik. Geen enkele reproductie of deel van de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raminex worden verkocht of worden verspreid voor commerciŽle doeleinden of worden veranderd c.q. worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.


Gekoppelde websites

Op sommige plaatsen op de Raminex website zijn automatische koppelingen (links) opgenomen naar andere websites. Deze links zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Dit betekent niet dat Raminex aan die websites of de eigenaren ervan verbonden is. Raminex geeft geen enkele garantie of goedkeuring met betrekking tot de websites die u kunt bezoeken via deze Raminex website, noch aanvaardt zij of een van haar dochtermaatschappijen of andere aan haar gelieerde maatschappijen, enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot die andere websites of de daarin opgenomen informatie.


Toepasselijke wetgeving

Deze voorwaarden en condities zijn opgesteld onder en onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.


Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen geschieden overeenkomstig onze leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Deze voorwaarden kunt u ook aanvragen bij onze afdeling Algemene Zaken tel. +31 (0)30 241 1224, of via ons emailadres info@raminex.nl onder vermelding van "Aanvraag leveringsvoorwaarden".


Prijzen

Alle vermelde prijzen betreffen adviesverkoopprijzen in Euro exclusief BTW.